Друпал 7 - Видео уроци на български език

Видео Описание

Видео урок "Модул QuickTabs"
  • Създаване на Quicktabs и параметри на Quicktabs Instance
  • Създаване на Quicktabs - 1 от блокове
  • Създаване на Quicktabs - 2 от съществуващи нодове
  • Създаване на Quicktabs - 3 от Views
  • Добавяне на Quicktabs, като таб
Подробности на страницата  "Модул Quicktabs"

Видео урок "Организиране на съдържание в Друпaл с таксономия "
Създаване на таксономичен речник.
Връзка на тасономичен речник с определен тип съдържание:статия
Примери за използване на таксономия.
  • Таксономично меню
  • Използване на таксономия в изглед (Views)

Видео урок "Създаване на многоезичен сайт  в Друпал 7 - част 2 "
Превод на съдържание.Превод на меню.
Превод на заглавието на сайта.
Превод на View и оформяне на първата страница на сайта.
Превод на блок.
Подробности на страницата  "Създаване на многоезичен сайт"

Видео урок "Създаване на многоезичен сайт  в Друпал 7 - част 1 "
Методи за превод на сайт.
Необходими модули
Настройки за създаване на сайт на 2 езика: български и англйски.
Подробности на страницата  "Създаване на многоезичен сайт"

Видео урок "Панели (Panels) в Друпал 7 - част 2 "
Context - Relationships.
Правила за видимост на добавеното съдържание.
Добавяне на View в съдържанието на панела.
Подробности на страницата  "Панели (Panels) в Друпал 7"

Видео урок "Панели (Panels) в Друпал 7 - част 1"
Създаване на персонализирана начална страница
Създаване на вариант на страницата на статии
Подробности на страницата "Панели (Panels) в Друпал 7"