Видове съдържание - статия, страница

Drupal има два вградени типа съдържание: Статия и Страница. Те имат следните елементи: Заглавие(Title), Резюме(Summary) и Тяло (Body). В таблицата са посочени основните разлики между двата типа съдържание, така както са по подразбиране:

Страница Статия
Не се появява на първа страница На първа страница се появява резюме
Не притежава поле за етикети(Tags) Могат да се посочат етикети, като Друпал генерира страница за всички статии, които имат един и същ етикет
Коментарите не са активирани Посетителите могат да пишат коментари към статията
Няма лесна възможност за прибавяне на картинка Има възможност публикуване на една картинка, за илюстрация на съдържанието.

Друпал 7 предоставя възможност на потребителите да добавят полета към съществуващите и да променят начина, по който те се показват на сайта.

На тези две фигури е показана формата за попълване на съдържание от типа "Статия".

                             Създаване на статия  Лупа                                                    Създаване на статия-2 Лупа

 

Обърнете внимание на филтрите за въвеждане на текст: Filtred HTML и  Full HTML. Това са филтри, през които преминава всеки въведен текст, преди да се изведе на страниците на сайта.

При статията имаме възможност да прибавим по желание картинка, която да илюстрира текста.

Ще се спра по-подробно на параметрите от втората част.

  • Настройки на меню: Когато активираме тази настройка, можем да включим страницата/статията, която създаваме към някое от съществуващите менюта и да посочим заглавието на страницата/статията в менюто, а така също и позицията му.
  • Информация за редакция: Можем да създадем нова версия на това съдържание и да запазим и старата версия.
  • URL псевдоним: За да заменим стандартния node/1, можем да посочим "about", което е по-разбираемо за посетителите. Можем и да използваме допълнителния модул Pathauto, с който да създаваме автоматично такива псевдоними по предварително конфигуриран шаблон.
  • Настройки на коментарите: Можем да ги активираме/деактивираме и да настройваме начина, по който се показват.
  • Информация за автора: Потребителско име и дата
  • Опции при публикуване: Публикувано на първа страница(по подразбиране за статии), показване на статията най-отгоре. Можем да скрием съдържанието, без да го изтриваме, като отменим публикуването.

Пример за създаване на страница и статия можете да видите във видео урока "Демонстрация на създаване на сайт".