Впечатления от DrupalCamp – София 2013

С голямо закъснение преглеждам бележките си от 16-17 ноември 2013г., когато се проведе дългоочаквания трети DrupalCamp – София. Благодаря на организаторите – събитието беше организирано много добре, а срещите с участниците и лекторите много очаквани и приятни. Е, не можахме да видим на живо Robert Douglass, но все пак имаше онлайн презентация  на „Keynote - Drupal Commerce“. Ето няколко полезни линка към проекта „Rooms”:

https://drupal.org/project/rooms

http://bachkoorholland.nl/nl

С голям интерес очаквах „70+ мулти езични сайта на една Drupal7 инсталация“ - туристическа платформа за Дания, на която вървят най-посещаваните сайтове за туризъм в Дания.  Проектът е на Propeople  и си заслужава да проследите презентацията: https://www.youtube.com/watch?v=GRyCu48JTt4.

И не на последно място една много симпатична (не мога да намеря по-подходящо определение) сесия: „Drupal през очите на WordPress разработчик“. По думите на Владимир Василев –„ Целта на лекцията е не конфронтация, а представяне на един чужд за повечето hardcore Drupal разработчици поглед върху това какво представлява любимият им CMS, какви проблеми има той, как са решени в друг популярен проект с отворен код, какъвто е WordPress и как всеки от вас би могъл да помогне за това Drupal да стане още по-добра система за управление на съдържанието.“ Разбира се бяха посочени предимствата на Друпал и не ни беше спестено състоянието на българския превод.

За останалите сесии не намирам материали в интернет, а не бих искала да ги преразказвам, но все пак искам да отбележа сесията „Data migration with Feeds modules suite“ на Propeople, която е свързана с работата по датския проект. За повече информация по този, наистана огромен проект можете да посетите сайта на Propeople: http://wearepropeople.com/clients/copenhagen-municipality.

В заключение искам да кажа, че макар и не особено многобройно, българското друпал общество съществува. Е, добре би било това да се вижда и от сайта му: http://drupalbg.org, където ако поставиш въпрос за помощ, някой веднага ще се отзове, но не видях и една дума за събитието. Дори и банер нямаше.