В очакване на Друпал 8 - модули

Drupal 8

За да продължим разговора за Друпал 8, нека поговорим за това кои модули ще преминат в новата версия и кой ще изчезнат. На първо място модулите, който така и не получиха стабилна версия в Друпал 7, по една или друга причина, верятно няма да преминат в Друпал 8. В това няма никаква драма, защото това отразява нормалния цикъл на живот на софтуера. Така, че трябва да заложим на онези модули, които ще оцелеят, за да преминем към Друпал 8 спокойно.

В очакване на D8cx?
D7cx говори ли ви нещо? Това е инициатива на общността за преносимост на най-често използваните модули в Друпал 6 към Друпал 7. Първоначално тя е покривала само 60 проекта, но в последствие бързо се разпространява не само в контекста на миграцията, а и в създаване на нови модули, появили се с експлозията на възможности в Друпал 7.
На сайта drupalcontribstatus.com можете да проследите състоянието на 60-те най-използвани модули и ще забележите, че повечето проекти са завършени, а тези който все още са с бета версия са мигрирани към нови модули, какъвто е случая с Nodewords, Path redirect (Meta Tags, Redirect). Логично е да се предположи, че на този етап една инициатива D8cx носи висок риск, но си струва да има на разположение на общността работеща версия  на модул или тема с появата на Д8.

Един бегъл поглед към състоянието на модулите на Друпал:
12864  - Drupal модули  21749 (ако броим Sandbox проектите)
 6996  - за Drupal 6
 6471 - за Drupal 7
 153   - за Drupal 8
ни убеждава с приблизително близкия брой модули за Д6 и Д7, че Друпал 7 е вече е завършен етап и трябва по-често да отправяме поглед към Друпал 8. Той има засега само 153  модула, което е нормално за този етап, но е добре да хвърлим поглед към тези модули. Много модули  като Drush, Token, Webform, Display Suite, Backup and Migrate, Nivo Slider, Honeypot, Visitors вече са създали версии за Drupal 8.  Други важни модули вече са част от ядрото: Views, In-place editing.
Изводът е да се посещава редовно страницата на Drupal с модулите и да се търсят модули, които да се използват днес, но ще се използват и утре. Ако  вече съществува разработка на модула за Drupal 8, това е вашия модул. В противен случай, не се притеснявайте, списъкът ще се разширява с времето.


Етикети: