Да направим VIEWS в Друпал 7 (видео)

Views е най-използваният модул на Друпал. Той има много възможности, които е трудно да бъдат обхванати в един урок. В този урок ще бъдат представени основните методи за работа, които ще ви дадат възможност да продължите да изследвате светът на Views сами.

Какво наричаме Views?
Views или Изгледи (на български език) е термин на релационните бази данни и означава виртуална таблица с данни, получени след изпълнение на SQL SELECT заявка. Тази таблица съдържа определени данни (в зависимост от заявката) от една или повече реални таблици, които са налични в момента на изпълнението. 
    -  тя е динамична, което означава, че отразява промените, които са настъпили в тези таблици преди изпълнението на заявката;
     -  тези данни могат да бъдат сортирани, групирани или над тях да се извършват определени операции, напр. сумиране, групиране.
     -  определени потребители имат възможност за достъп само за разглеждане на данните, а не до самите данни.

Как да направим Views в Друпал 7 можете да проследите в следващия видео урок. Тези четири видео урока разглеждат с примери стандартните възможности на модула Views. Нестандартни и оригинални решения на тема Views, можете да намерите на Stoyanov's website - материали пт сесията на DrupalCamp Sofia 2012.

 

 

Views в Drupal - част 1

Views в Drupal - част 2

Views в Drupal - част 3

Views в Drupal - част 4