Инсталиране на български език

Ако интерфейсът на английски ни затруднява, можем да пристъпим към незабавно въвеждане на български език. Отиваме на Module и активираме модула Locale:

 

Запазваме промените. Вече имаме възможност от "Administration » Configuration » Regional and language »Languages" да прибавим "Български език" и да го направим език по подразбиране.

След което от "Administration » Configuration » Regional and language »Translate interface" да направим импорт на българския превод, който можете да изтеглите от ТУК или от официалния сайт на Drupal: http://localize.drupal.org/translate/languages/bg.  От сайта на Друпал България можете да изтеглите Пълна версия на Друпал с включен Български превод. Версия 7.9

 

 

След инсталацията на български език, нашият сайт изглежда така: