Как да актуализираме (обновим) ядрото на Друпал до по-висока версия

Почти всеки месец се появява нова версия на ядрото на Друпал 7. Преминаването към по-висока версия е сравнително лесно, ако при изграждането на сайта сме спазили основнотo изискване за разполагане на всички допълнителни модули и теми в директория "sites".

 1. Направете бекъп на вашия сайт.
 2. Свалете последната версия на Друпал.
 3. Разархивирайте я в директория на компютъра си.
 4. Поставете сайта в режим "Поддръжка".
 5. Влезте в директорията, в която се намират файловете на Друпал на вашия сайт.
 6. Изтрийте всички файлове от директорията на Друпал, с изключение на директорията "sites". Запазете всички допълнителни файлове, който сте прибавили, ако има такива.
 7. Копирайте всички файлове от разирхивирания Друпал архив, с изключение на директорията "sites", в оригиналната директория на вашия сайт.
 8. Само ако изрично е казано, че новата версия включва промени във файла settings.php, заместете с новия файл и редактирайте (име на базата данни, потребител, парола)
 9. Ако имате допълнителни настройки във файловете .htaccess и robots.txt, пренесете тези настройки в новите файлове.
 10. Влезте в сайта като администратор.
 11. Изпълнете скрипта http://името-на-вашия-сайт/update.php като следвате указанията на процедурата.
 12. Върнете сайта в режим онлайн.