Как да направим инсталацията на Друпал на български език

На сайта http://drupalBG.org  има инсталация на български език, но тя е много остаряла (Друпал 7.9). В началото на 2014 излезе версия 7.26.

Можем сами да направим актуална инсталация на Друпал 7.26 на български език. За целта е необходимо да разполагаме с последната версия на Друпал – 7.26, която можем да свалим от сайта на Друпал: http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.26.zip  и файлът bg.po, който съдържа превод на интерфейса на Друпал на български език. Файлът можете да свалите от ТУК или от http://drupalBG.org .

Следваме действията, необходими за инсталация на Друпал:

  1. Разархивираме  drupal-7.26.zip в директория htdocs.
  2. Применуваме директорията drupal-7.26 с подходящо име  - mysitename
  3. Създаваме база данни с име “mysitedb”.
  4. В директорията на Друпал :... htdocs\mysitename\profiles\standard\translations записваме файлът bg.po.
  5. Продължаваме със стандартната процедура за инсталация на Друпал: http://localhost/mysitename
  6. Избираме профил: стандартна инсталация и език: български език и инсталацията продължава на български език.
  7. Новият сайт е с активиран модул Local, добавен е  български език и файлът bg.po е импортиран.  Остава да изберете езика по подразбиране.

 

Забележка: Често се получава грешка по време на импорта на български език:

 инсталл-еррор

  • Можете да игнорирате грешката. Това означава, че не всички стрингове са импортирани и след създаване на сайта да повторите импорта през администраторския интерфейс: .../admin/config/regional/translate/import
  • Можете да ползвате инструкциите описани в http://maria.momtchev.com/как-да-се-справим-с-грешката-fatal-error-maximum-execution-time-30-seconds-exceeded
  • Можете да увеличите времето от стандартните 30 сек, преди да започнете инсталацията, като ползвате Notepad и добавите във файла .htaccess (htdocs\mysitename\.htaccess) следните редове:

php_value max_execution_time 0


 

От тук можете да изтеглите:

Друпал 7.26 с вграден български език – drupal-7.26-bg.zip

Български превод на Друпал – bg.zip