Как да показваме блок само на страници от определен тип

В Друпал има вградени опции за показване на блока на определени страници:

  • Всички, с изключение на следните ….
  • Само на следните …

Ако имате включен PHP филтър, може да използвате скрипт (snippet).

Ако искате блокът да се показва само на страници, които са от определен тип:

<?php
  // Only show if $match is true
  $match = false;

  // Which node types
  $types = array('typenode1', 'typenode2' );

  // Match current node type with array of types
  if (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))) {
    $nid = arg(1);
    $node = node_load($nid);
    $type = $node->type;
    $match |= in_array($type, $types);
  }

  return $match;
?>

 

Този скрипт е само за Друпал 7.

За Друпал 6 заменете:

$node = node_load($nid); с  $node = node_load(array('nid' => $nid));