Как да получаваме съобщение при публикуване на коментар

Изпращането на съобщение при публикуване на коментар на сайта може да стане по различни начини. Съществуват подходящи модули: Rules Module, Comment Notify.

Ако инсталирате Comment Notify потребителите ще имат възможност да проследяват дискусията.

С модула Rules ще можете да конфигурирате спам филтър за определени думи и изрази с помощта на "Textual Comparison".

Тук ви предлагам едно съвсем леко решение за изпращане на съобщения с модула Trigger, който е част от ядрото на Друпал, но не е активиран по подразбиране.

1. Активираме модула Trigger.

2. На  Администрация » Конфигурация на сайта » Система »Действия (Configuration > System > Actions) създаваме ново  Действие (Create an Advanced Action) - Изпрати имейл (Send e-mail...).

3. На Конфигурацията попълваме

  • Заглавие ( Label): Изпрати съобщение на администратора на сайта когато се публикува коментар
  • Получател (Recipient): siteowner@example.com - адреса на получателя
  • Тема (Subject): Нов коментар на сайт: example.com
  • Съобщение: (Message) - например:

[comment:node:title]
[comment:node:url]

From: [comment:name]

[comment:body]

Можете да ползвате и други варианти с помощта на tokens.

4. Свързване с модула Trigger:

На Администрация » Структура » Тригери (Administration»Structure»Triggers) изберете създаденото по-горе действие: "Изпрати имейл" в полето "След запис на нов коментар". Трябва да сте в таб "Коментари", който не е избран по подразбиране.

trigger

5. Тествайте промените, като напишете тестов коментар на сайта.