Създаване на други видове съдържание - блог, книга, емисии

За да създадем съдържание от тези видове, трябва да активираме модулите: Blog, Book и Aggregator.

С модула Blog получаваме възможност да създаваме нов тип съдържание: Блог запис. Формата за попълване е както тази за създаване на статия, но липсват полетата за картинка и Етикети (Tags). Когато потребител на вашия сайт създаде блог запис, Друпал прибавя този запис към персоналната блог страница на потребителя: http://domain-name/blog/user-ID. Блог записите на всички потребители се обединяват в страницата http://domain-name/blog. Пример за създаване на блог можете да видите във видео урока "Демонстрация на създаване на сайт".

С модула Book се създават страници, които са свързани в последователност. Имат по подразбиране възможност за коментари. Страниците са свързани и могат да се подреждат в йерархична последователност, която може лесно да се променя. В долната част на такава страница има линк към предишната и към следващата страница. Достъпен е и блок с навигация на книгата.

С модула Aggregator можете да се абонирате за новини от други сайтове. За целта ви трябва единствено точния URL на новините, излъчвани от определен сайт. Трябва да определите и интервала, на който новините се обновяват. Можете да създадете различни категории новини и да ги разпределите в групи. По подразбиране само администратора на сайта има възможност да вижда тези новини, така, че ще трябва да се погрижите за дефиниране на права на останалите посетители на вашия сайт. Новините не са съдържание от вашия сайт, затова когато изберете някоя новина, ще попаднете на сайта, от който е новината.

Така с модулите Blog и Aggregator, вие се възползвате от труда на други, осигурявайки си допълнително съдържание на сайта.Wink