Създаване на съдържание - node, nid

Преди да пристъпим към създаване на съдържание, ще изясним термина "Node". Всяка единица съдържание в Drupal, с изключение на коментарите и блоковете се нарича "Node". Всеки "Node" се създава с определен тип форма.

Ако стартираме "Създаване на съдържание", ще видим налични по-подразбиране два типа форми: Article(Статия) и  Basic page(Страница). Нека създадем първоначално Страница. Обикновено страниците съдържат статична информация: например, създаваме страницата: "За нас". Попълваме на мястото на заглавието "За нас", а в полето Body - произволен текст. Запазваме страницата. Засега не се интересуваме от останалите опции. Страницата, която създадохме се нарича "Node". Този "Node" се идентифицира с уникално ID, наричано NID. Можете да видите "Node" в URL-а. В случая - node/1. Nid за този node e 1.

Продължаваме със създаване на Статия. Това обикновено е често променящо се съдържание, например: Новини, Блогове и т.н. Формата, която ще попълним, е подобна на тази на Страницата, но има допълнително поле за картинка, която илюстрира събитието. Така с един тип форма можем да създаваме много еднотипни страници или статии.