Images в Друпал 7 (видео)

Зрителното възприятие е много важно за хората. Ние виждаме нещо интересно и сме заинтригувани да го опознаем. Това важи важи с пълна сила за всеки сайт. Ние привличаме вниманието към съдържанието на сайта преди всичко с подходящ снимков материал. В Друпал 7 показването и манипулирането на снимки, видео клипове и подреждането им в галерии е значително опростено. Модулът Image е включен в ядрото. Той предоставя image field, което може да се включи към всеки от типовете съдържание. Конфигурирането на стилове е включено също и не е необходимо да се инсталират допълнителни модули, както в предишните версии на Друпал. Image модулът на Друпал 7 покрива функционалността на познатите от Друпал 6 модули: Image, Imagefield и отчасти ImageCache.

След инсталация на ядрото на Друпал 7 по подразбиране само Статиите имат поле за изображения, но такова поле може да бъде прибавено към всеки друг тип съдържание, в това число и към таксономичните речници и термини. Всяко поле за изображение може да съдържа неограничен брой изображения, като могат да бъдат дефинирани разрешените типове, максималният размер на файла и директорията, в която ще се съхраняват файловете.Съществуват много допълнителни модули за работа с изображения. В следващия видео урок ще разгледаме класическия начин за добавяне на изображения в текста на различните типове съдържание.

За тази цел ще изпозваме модулите:

    ·         Wysiwyg (What You See Is What You Get) с редактор TinyMCE (CKEditor)
    ·         IMCE
    ·         IMCE Wysiwyg bridge
    ·         Colorbox

Ще разгледаме и разликата между двата най-използвани редактора TinyMCE и CKEditor. TinyMCE дава възможност за дефиниране на клас, за разлика от CKEditor, който дава възможност за дефиниране на стил. Останалите възможности са напълно идентични с малка разлика в потребителския интерфейс.

Ckeditor-1       Ckeditor-2           tinymce-1        tinymce-2

                              CKEditor                                                       TinyMCE     

Съвет: Работата с картинките в Друпал 7 е улеснена, но крие и някои неудобства. При добавяне на изображения в различните типове съдържание, картинките запазват статичния път на файла. При преместване на сайта и промяна на base_path (пътя на Друпал инсталацията), картинките се нуждаят от промяна на статичния път, което може да стане или ръчно или да се използва скриптът от сайта razni-raboti.com (http://razni-raboti.com/node/3)