Drupal 8

Възможности за потребителите на Друпал 6 след появата на Друпал 8!

На 13 февруари 2008 г. стартира Drupal 6. Политиката на Общността е да се поддържа само настояща и предишна стабилна версия. (което води до прекратяване на поддръжката на Drupal 4.7).

Кога да очакваме Drupal 8

Въпросът е по-скоро "До кога ще се поддържа Drupal 6" и трябва ли да преминем към Drupal 7.

Практиката на екипа на Drupal е да поддържа само последните 2 версии. Това означава, че преминаването към Drupal 7 може да се отложи, но за определено време, тъй като голяма част от модулите на Drupal 7 все още са на етап "alfa"или "beta" версии.

На следващата графика се проследява историческото развитие на версиите на Drupal .

Поради очевидното нарастване на обема на кода на ядрото, нараства и времето за излизането на поредната версия.

Ако тази тенденция продължава можем да очакваме появата му през средата на 2013 г. Дотогава се надяваме, че важните модули на Drupal 7 ще имат стабилни версии.

Тези изчисления са напълно евристични. Трябва да се има предвид, че при разработката на Drupal 7, около 30 сътрудници са направили 50% от корекциите на ядрото. За Drupal 8 е решено да се разшири броят им. В този случай трябва да се отчете и евентуалното влияние на закона на Fred Brooks "The Mythical Man Month".