Друпал 7 - Видео уроци на български език

Видео Описание

Видео урок "Галерия с модули: Views, Panels, Colorbox "
Създаване таксономичен речник "Albums"
Създаване нов вид съдържание "Photo's Album".
Създаване на Views - "View-photos" и "View-albums"
Създаваме вариант на страницата с таксономични термини, посредством модула "Panels"
Подробности на страницата "Галерия с модули: Views, Panels, Colorbox"

 

Видео урок "Images в Друпал 7"
Инсталиране на модул WYSIWIG и редактор TinyMCE, модул IMCE Wysiwyg bridge.
Иннсталиране на модул Colorbox.
Прибавяне на нови стилове за изображения.
Подробности на страницата:Images в Друпал 7

Видео урок "Друпал 7 - Views - част 4"
Jump menu
Contextual filters
Подробности на страницата:Да направим VIEWS в Друпал 7

Видео урок "Друпал 7 - Views - част 3"
Relationships – да разширим полетата с полета от други таблици
Групиране на записи Aggregation
Подробности на страницата:Да направим VIEWS в Друпал 7

Видео урок "Друпал 7 - Views - част 2"
Форматиране: unformatted, HTML list, grid and table
Pager: mini, full Различни дисплеи
Подробности на страницата:Да направим VIEWS в Друпал 7

Видео урок "Друпал 7 - Views - част 1"
Инсталиране на модул Views
Как да създадем Views от статиите, използвайки вградения wizard
Exposed settings – да дадем възможност на потребителите да избират филтри, сортиране
Подробности на страницата:Да направим VIEWS в Друпал 7