Друпал 7 - Видео уроци на български език

Видео Описание

Видео урок "Друпал 7 - Създаване на сайт - част 4"
Създаване на демо сайт с темата Blumasters.
Смяна на темата. Създаване на блог.
Подробности на страницата:Демонстрация на създаване на сайт

Видео урок "Друпал 7 - Създаване на сайт - част 3"
Създаване на демо сайт с темата Blumasters.
Създаване на блокове и менюта с демо съдържание.
Подробности на страницата:Демонстрация на създаване на сайт

Видео урок "Друпал 7 - Създаване на сайт - част 2"
Създаване на демо сайт с темата Blumasters.
Създаване на съдържание: статия, страница.
Подробности на страницата:Демонстрация на създаване на сайт

Видео урок "Друпал 7 - Създаване на сайт - част 1"
Създаване на демо сайт с тема Blumasters.
Инсталиране на тема. Инсталиране на модули. Таксономия.
Подробности на страницата:Демонстрация на създаване на сайт

Видео урок "Администриране в Drupal 7"
Запознаване с новия администраторски
интерфейс на Друпал 7.

Видео урок "Инсталиране на Друпал 7"
Инсталиране на Drupal 7 на български език.
Основни настройки.
Подробности на страницата:Инсталиране на Drupal 7